AKO NAKUPOVAT
Ako nakupovat v našom E-shope

 

Kupujúci po nájdení vhodného tovaru v jednotlivých sekciách a podsekciách , tento vloží do virtual. košíka a následne sa riadi pokynmi

ktoré sa mu po každom vykonanom úkone zobrazia na obrazovke v danej sekcii. Dôležité je pri jednotlivých údajoch dbať na správne

vyplnenie jednotlivých kolóniek objednávkového formulára, najmä adresy, kontaktov a ostatných dôležitých údajov aby nedošlo k zmätočnej

zásielke. V prípade ak zákazník nemá dostatok údajov o tovare v ponuke e-shopu môže za účelom získania ďaľších informácii kontaktovať

predajné stredisko v Leviciach na č. tel. +421 63 6307510 zo zahraničia a v SR 0366307510. V prípade že kupujúci požadovaný tovar

v našej ponuke nenašiel, môže daný tovar hľadať aj na stránkach partnerskej firmi KRAMP kam je možné sa prekliknúť z nášho E-shopu

a na vybraný tovar je potrebné e-mailom vyžiadať cenovú ponuku, nájdený tovar sa totiž nenachádza u nás ale v SRN a je potrebné

ho pre potreby zákazníka doviesť do SR.

Y2JkZD